ديگران
عزت‌الله انتظامي:
بيشترين تحسين‌ها را فيلم‌هاي مهرجويي برايم به ارمغان آورد
9 فيلم براي داريوش مهرجويي بازي كرده‌ام و بيشترين تحسين‌ها، بابت اين فيلم‌ها براي من به ارمغان آمده است.

متن کامل >>

 

<< صفحه قبلی1 2